Ekstra Logos

Napravio sam logo u obliku duplih jedara na jedrilici što direktno nema veze sa proizvodima koje tvrtka prodaje ali ima sa vlasnikom koji brije na jedrenje.

Napravio sam za Ekstra Logos i web stranicu koja je vrlo jednostavan html sa malo css-a i php-a.

Ovo sam radio dok sam bio u TDM-projektu i pošto je kompletno moj rad dozvoljavam si ovo staviti na stranicu.

Close Menu