Dani Gospodarenja Vodama 2013

dani-gospodarenja-vodama

Izrada web stranice Dani Gospodarenja Vodama 2013 za stručno-znanstveni skup sa podnaslovom „Napredak kroz znanost“. Skup zajednički organiziraju Zavod za hidrotehniku Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatske vode, Hrvatsko društvo za odvodnju i navodnjavanje (HDON) i Hrvatsko hidrološko društvo (HHD).

Dizajn stranice je napravljen po odobrenom predlošku a vrti se na našem CHX CMS-u.

 

Masks

masks

Pokrenuta stranica masks.com.hr

…za našeg akademskog kipara Tihomira Marinkovića. Stranica je koncipirana kao portfolio maski koje izrađuje. Početna stranica je napravljena kao ogroman slideshow umjetničkih fotografija maski sa overlayem kategorija na desnoj strani. Stranica je izrađena po svim e-commerce pravilima i može se pretvoriti u webshop u vrlo kratkom vremenu.

Revipor

Izrada web stranice za poznatu revizorsku tvrtku Revipor d.o.o.