Andautonija

  • Post Author:
  • Post Category:Klijenti

Izrada Logotipa, znaka i pokretanje web stranice www.andautonija.hr

Ovo je stranica i blog u jednom sa mogućnošću rasprave među korisnicima. Zbog što jednostavnijeg korištenja omogućeno je prijavljivanje korisnika preko facebook prijave.

Udruga Andautonija  okuplja zainteresirane koji žele  doprinijeti afirmaciji povijesnog lokaliteta Andautonije u kulturološkom i turističkom smislu.
Dizajniran je logotip sa znakom rimskog novčića koji je pronađen na spomenutoj lokaciji. Koristio sam boje rimskih zastava kao inspiraciju.